Sporten in Molenlanden vervolg 1

Beste Molenlandse sportaanbieder,  

Op woensdag 29 april jl. is de nieuwe noodverordening vastgesteld. Wij hebben aan de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid naar aanleiding hiervan een aantal vragen gesteld. In dit bericht gaan wij daarop in.  

Buitenzwembaden
Mondeling is in het landelijk Veiligheidsberaad medegedeeld dat (buiten)zwembaden voorlopig gesloten blijven. Aan deze boodschap wordt binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid door de voorzitter van de Veiligheidsregio gehoor gegeven. Dit betekent dat (buiten)zwembaden tenminste tot en met 19 mei a.s. gesloten blijven.  

De zwembadbranche* heeft de handen ineengeslagen en stelt hun gezamenlijke expertise beschikbaar. Er zijn op dit moment ten aanzien van het zwemmen in zwembaden nog een aantal onduidelijkheden, onder andere of het COVID19-virus zich via het water kan verspreiden. Op dit moment kan dit nog niet worden uitgesloten.  

Buiten sporten
We zien dat er veel sportclubs weer van start zijn gegaan en dat geeft een goed gevoel. Er zijn protocollen gedeeld en vragen gesteld. Het is best lastig om binnen de richtlijnen deze sportactiviteiten te organiseren. De jeugd en de jongeren zijn jullie dankbaar en wij natuurlijk ook.
Fijn dat dit weer kan!  

Binnensport verenigingen voor wie het mogelijk is om de sportactiviteiten buiten te organiseren, adviseren wij contact te zoeken met sportverenigingen die actief zijn op een buitensportaccommodatie. Als er ruimte is om gezamenlijk gebruik te maken van de sportvelden geniet dat de voorkeur. Lukt het niet om hier afspraken over te maken en wijkt u uit naar de openbare ruimte, dan vragen wij u het sporten in de openbare ruimte op zo’n manier te organiseren dat het geen overlast veroorzaakt. Hiermee zorgen we dat sporten voor iedereen leuk blijft en dus ook voor bijvoorbeeld omwonenden. Uiteraard willen wij hierin met u meedenken en vragen wij u om inspirerende voorbeelden te delen zodat ook anderen hier hun voordeel mee kunnen doen.  

GIGA Molenlanden
GIGA Molenlanden heeft al aangegeven de verbindende schakel te willen zijn door een trainings- en activiteiten kalender op te stellen. Deze kalender zal verspreid worden onder kinderen en jongeren en online via www.gigamolenlanden.nl  zichtbaar zijn. Als u graag op deze kalender vermeld wilt worden geef dan de geplande (trainings) activiteiten (dag, tijdstip, doelgroep, locatie etc.) door aan GIGA Molenlanden via [email protected] of telefoonnummer  06-40384546 (Gerrit Oskam). GIGA Molenlanden kan ook op andere terreinen ondersteunen. In samenspraak kunnen opties worden besproken.

Vervoersbewegingen
Door het opstarten van de sportactiviteiten neemt ook het aantal vervoersbewegingen (brengen en halen) toe. Wij vragen u ouders en verzorgers op te roepen de kinderen zoveel als mogelijk zelf naar de training te laten komen en ouders en verzorgers de kinderen slechts te laten brengen als dit echt niet anders kan. Houd er rekening mee dat ook bij vervoersbewegingen de 1,5 meter afstand regel van toepassing is.   

Ten slotte Binnen de ruimte die er nu is proberen we sporten weer beperkt en stapje voor stapje met elkaar mogelijk te maken. We zien dat nieuwe ontwikkelingen steeds ook weer nieuwe vraagstukken en uitdagingen met zich meebrengen. Wij doen ons uiterste best om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Laten we vooral goed in contact blijven met elkaar. We doen dit immers samen!  

Zijn er nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht of wilt u ervaringen delen aarzel dan niet om contact met ondergetekende en/of GIGA Molenlanden op te nemen: [email protected]  of telefoonnummer 06-40384546 (Gerrit Oskam).  

Met vriendelijke groet namens wethouder Bram Visser
Gerold den Haan
Team Mens en Samenleving Adviseur Sport en
Onderwijshuisvesting
Gemeente Molenlanden
06 31 75 21 16
www.molenlanden.nl

======================================================================================================
*(WiZZ, NRZ, ENVOZ, HISWA-RECRON, EasySwim, NOB, NCS, NTB, Reddingbrigade, KNZB en Vereniging Sport en Gemeenten. ======================================================================================================

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 184 682 991

Address

Vletstraat 9
2957 GH Nieuw Lekkerland