COVID EN MEER

Beste leden,

  1. GOED NIEUWS: - ALV- PADEL: op de algemene ledenvergadering van 1 november werden onze plannen voor het bouwen van 2 padelbanen overeenkomstig het bestuursvoorstel unaniem goedgekeurd. Er wordt nu hard gewerkt aan de voltooiing van dit project. Financiering, subsidie, vergunningen en aanbesteding. De bouw zal voor onze bouwcommissie een hele klus worden. Je kunt je nu al aanmelden om te helpen met de werkzaamheden. De zaken die we met hulp van de leden willen uitvoeren zullen vooral bestaan uit het bouwrijp maken van de locatie. We hopen volgend jaar zomer de banen te openen. Op de ALV, die we in januari/februari weer zullen beleggen, volgt meer uitgebreide informatie. We hebben een enthousiaste padelcommissie onder leiding van Erwin Groenendijk. Het brengt een nieuwe positieve toekomst voor onze club.

  2. INFORMATIE: Ook via ons mededelingenblad worden jullie geïnformeerd. Kopij hiervoor graag inleveren voor 6 december 2012 bij Wil Schut ([email protected])) of Ellen Brevet ([email protected])

  3. COVID SITUATIE: Helaas is het spook nog niet verslagen. Ons beleid blijft zoals het reeds was. Strikt, maar simpel en duidelijk.

1) Voor toegang tot onze club draag je altijd een QR-code bij je en laat je die op verzoek zien.

2) Blijf weg bij gezondheidsklachten.

3) Houdt afstand en ontsmet je handen.

De richtlijnen van de KNLTB zijn in het kort nu als volgt:

Een CTB is nodig voor iedereen van 18 jaar en ouder bij het betreden van de binnenruimte en terras van de sportlocatie. Dit geldt voor alle ruimtes.

Uitzonderingen voor tonen pas zijn er slechts voor mensen die functioneel aanwezig zijn. Denk aan leraren, coaches, onderhoudsprofessionals en andere vrijwilligers.

Het is van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen.

Op vrijdag 12 november wordt gekeken welke maatregelen dan gaan gelden.

 

BLIJF GEZOND.

Het bestuur,

Wim Prins.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 184 682 991

Address

Vletstraat 9
2957 GH Nieuw Lekkerland

KVK-nummer

40321479