Bericht aan en/of van de gemeente Molenlanden (2)

Van: Gerold den Haan | Molenlanden <[email protected]>
Verzonden: woensdag 3 juni 2020 23:20
Aan: Willem Prins <[email protected]>
Onderwerp: RE: TENNIS EN CORONA  

Beste heer Prins,  

Jammerlijk heeft alle versoepeling dus nog geen resultaat gegeven voor de kwestie terrassen bij sportclubs.
Via de collega van de gemeente Alblasserdam heb ik nog navraag gedaan over de plaatselijke tennisclub aldaar.
Onder het mom: gelijke monniken,………………………..
Het blijkt in Alblasserdam ook nog niet toegestaan de terrassen bij de sport te benutten.  

De vergelijking met bijvoorbeeld Kinderdijk snap ik helemaal. In dat geval gaat het om een commerciële partij en die valt onder de noemer waar het wel is toegestaan de terrassen te benutten.  

Ik hoop oprecht dat er ruimte komt en naar mijn idee is het moment vanaf 1 juli daar de eerste mogelijkheid voor.
Maar ook dat is allemaal nog met de bekende slag om de arm.
Niks is zeker.  

Tot zover  

Groet Gerold den Haan.

                                                        -----------------------000000000000000-----------------

Van: Willem Prins <[email protected]>
Verzonden: donderdag 4 juni 2020 11:35
Aan: Gerold den Haan | Molenlanden <[email protected]>
Onderwerp: Re: TENNIS EN CORONA  

Beste heer Gerold den Haan,

Dank voor het persoonlijk bericht.
Ik was heel blij toen ik de eerste mail kreeg met de noodverordening, commerciële vergunninghouders mogen open, want wij vallen onder die noemer.  Nu wordt dit weer anders uitgelegd. De opmerking gelijke monniken ....  is niet helemaal juist. Wellicht meer sprake van oogkleppen ?
De gemeente Alblasserdam heeft weldegelijk eerder toestemming geven om te tennissen en de terrassen open te stellen. 
Ook de KNLTB heeft aangegeven dat  tennisverenigingen die over een vergunning beschikken de richtlijnen van de Horeca kunnen volgen.
De vergelijking met Kinderdijk is begrepen, maar er zijn nog veel meer voorbeelden. 
Ons enige doel is de functie van de club weer te herstellen in het belang van de gezondheid van onze leden, in vele opzichten. Geld is niet de belangrijkste zaak.
Goed te vernemen dat je ook oprecht streeft naar het maken van ruimte om de functie te herstellen.
Ik heb begrip dat je niet zelf kunt beslissen maar hoop dat je ons wilt steunen om alsnog toestemming te verkrijgen.
De situatie van een tennisvereniging is significant anders dan b.v. een voetbalvereniging.
Anderen hebben dit aan de burgemeester, die wel de bevoegdheid heeft om te beslissen, getracht te verduidelijken.
Ik zal nu ook maar een brief aan onze burgervader sturen met het verzoek  de tennisverenigingen te helpen hun sociale en sportieve functie weer op te pakken.
Samen lossen we het op, maar we moeten wel de mogelijkheden die er zijn benutten.

Vriendelijke groet en bedankt voor de inspanningen.

Wim  Prins   

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 184 682 991

Address

Vletstraat 9
2957 GH Nieuw Lekkerland