Bericht aan en/of van de gemeente Molenlanden (3)

Beste mensen,

Een nieuwe noodverordening vanuit de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid brengt weer nieuwe informatie. Hieronder de meest belangrijke wijzigingen.

 

Was- en douchegelegenheid

Buitensportverenigingen mogen alweer een tijdje hun activiteiten buiten aanbieden. Nu met het weglaten van het artikel over was- en douchegelegenheden uit de noodverordening, is het buitensportverenigingen toegestaan om ook hun was- en douchegelegenheid te gebruiken. Dit is ook toegestaan voor zwembaden.

Let op: dit geldt NIET voor binnensportverenigingen / sportzalen / sporthallen.

 

Kinderen en jongeren op zomerkamp
De protocollen voor het houden van zomerkampen voldoen aan alle gestelde coronamaatregelen. Hierover heeft minister De Jonge de Kamer geïnformeerd. Het gaat specifiek over kindervakanties, dagactiviteitenkampen of zomerkampen georganiseerd door onder andere gemeenten, scoutingverenigingen, onderwijsinstellingen, sportverenigingen en (culturele of religieuze) jeugdverenigingen.

 

1 juli 2020

Als de ontwikkelingen het toelaten, volgen er per 1 juli nieuwe versoepelingen. Die versoepelingen gelden dan ook voor sportscholen en fitnessclubs en voor de kantines en terrassen van (sport)verenigingen. De definitieve besluitvorming hierover volgt eind juni. Er wordt dan ook gekeken naar de positie van overige binnensporten.

 

Financiële steun voor Sportverenigingen

Enige tijd geleden heeft de Rijksoverheid bekend gemaakt dat er extra geld beschikbaar is gesteld als steun voor de sportverenigingen. Op rijksniveau wordt nog gesproken hoe de verdeling zal plaatsvinden. Op dit moment kunnen we daar nog niets meer over vertellen.

 

Een stukje achtergrond:

Met de heropening van de sport voor de jeugd, stelt het kabinet 110 miljoen euro extra beschikbaar voor sportverenigingen. Ook sportverenigingen zijn financieel geraakt door de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Competities zijn vroegtijdig beëindigd en clubhuizen zijn gesloten. De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van Rijn voor Medische Zorg mee ingestemd de clubs te hulp te schieten zodat zij de jeugd goed kunnen opvangen en de unieke Nederlandse infrastructuur behouden blijft. Met de insteek dat sportverenigingen straks hun deuren weer voor alle Nederlanders kunnen openen.

 

Minister Van Rijn is blij met het extra geld voor de sport. ‘De sportvereniging is een plek waar veel mensen samenkomen. Niet alleen om te bewegen, maar juist ook als sociale ontmoetingsplek. Met het steunpakket ondersteun ik de sportverenigingen die het financieel zwaar hebben door de gevolgen van het Coronavirus en waar we als kabinet juist nu een beroep op doen.’

 

De 110 miljoen euro extra voor de sportsector is opgedeeld in twee delen. In de eerste plaats gaat er 90 miljoen euro naar sportverenigingen door de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Voor veel sportverenigingen is de huur de grootste kostenpost op de begroting. Met deze maatregel worden ruim 11.000 sportverenigingen ondersteund. Ten tweede gaat er 20 miljoen euro naar sportverenigingen met een eigen accommodatie. Deze verenigingen worden geconfronteerd met omzetverlies en doorlopende lasten en komen vaak niet in aanmerking voor de rijksbrede regelingen. Per sportvereniging gaat het om een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2500 euro. Zo kunnen verenigingen trainingen voor de jeugd hervatten en activiteiten opzetten voor niet-leden. Met de 110 miljoen euro komt het kabinet tegemoet aan de hoogste nood van sportverenigingen. De clubs beschikken niet over grote reserves en er wordt juist nu extra inspanning gevraagd van hen.

Met vriendelijke groet,

 

Gerold den Haan

Team Mens en Samenleving
Adviseur Sport en Onderwijshuisvesting
Gemeente Molenlanden
T 06 31 75 21 16
W www.molenlanden.nl 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 184 682 991

Address

Vletstraat 9
2957 GH Nieuw Lekkerland